Skip to main content

Velkommen til ASSISI MISSION

Denne hjemmeside "ASSISI MISSION" er skabt for at synliggøre nogle af de aktiviteter, som foregår i Assisi i det bjergrige, frodige Umbrien midt i Italien og lejlighedsvis i andre lande. Pater Max Mizzi OFM Conv. har bidraget til hjemmesiden med artikler, indlæg, bønner og fotos.

Det er ønsket og håbet, at hjemmesiden inspirerer mennesker til ophold i Frans' og Klaras hellige by, om det er via nogle af de aktiviteter, som omhandles her på hjemmesiden, eller om det er på anden måde. Mit hovedengagement er, at "The Spirit of Assisi" spredes til stadigt flere mennesker på Jorden, for at disse i deres hjerter næres af de vibrationer af fred, glæde, opløftelse, medfølende kærlighed og idealer om menneskehedens broder-/søsterskab, som Frans og Klara var så lysende instrumenter for i Middelalderen, og som også i dag udstrømmes fra Assisi. Takket været Gudsriget bliver "The Spirit of Assisi" og Assisis mangfoldige fredsskabende aktiviteter stærkt intensiveret i vor tid. I vide kredse inden for alle traditioner og religioner på Jorden står Assisi i dag som et særligt centrum for verdensfred via dialog og for den forståelse af hele menneskehedens enhed som brødre og søstre - også enheden med hele skabelsen - der som ringe i vandet breder sig fra Assisi for en dag at manifestere sig over hele Jorden.

Samtidigt rettes en tak til alle de mennesker rundt omkring på Jorden, ikke mindst i Skandinavien, der på utallige måder giver støtte til Guds arbejde i Assisi. God fornøjelse med læsningen.

Med Frans' hilsen: Fred og alt godt.

Bente Wolf

 Frans grav pinsen 2007-2
Frans' grav i Basilica di San Francesco, Assisi

Tilmeld nyhedsbrev

Assisi Mission på Facebook

Facebook