Skip to main content

Bøger


Bog om Maximilian Kolbe

kolbe-forside-175

Assisi, 21. maj 2010

Efter flere års fordybelse i sparsomme ledige stunder er det en stor glæde for mig, at manuskriptet om Maximilian Kolbe, hans liv og mission, er blevet til en bog. Så mange har i årenes løb spurgt til denne bog, og den udkom fredag d. 21. maj 2010.

"Maximilian Kolbe - glem ikke kærligheden” er udkommet på Lemuel Books, www.lemuelbooks.com, med følgende introduktion på bogens bagside:

"Større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til for sine venner" (Johs. 15, 13-14)

Som en steppebrand spredes en nyhed i august 1941 ud over alle koncentrationslejre i Nazi-Tyskland og i de tysk-besatte områder: I en af de mest berygtede dødslejre, Auschwitz, i det sydlige Polen, har en polsk franciskanerpræst frivilligt givet sit liv for at redde en ukendt medfange. Hans heroiske død og store kærlighedsgerning tænder en eksplosion af lys og kærlighed inde i mørket, der giver tusinder af fanger i koncentrationslejrene mod og håb om, at de ubærlige, umenneskelige lidelser en dag vil ende og kærligheden sejre. Ikke blot denne ultimative kærlighedsgave i Auschwitz har gjort Maximilian Kolbe kendt og elsket i sin samtid og eftertid jorden over. Hans dybe dedikation til Maria – til hvem han dedikerede hele sit omfattende livsværk – afslører en mystiker, der var dybt absorberet ind i de guddommelige mysterier.

Denne bog skildrer fader Maximilian Maria Kolbes liv og mission fra barndommen til døden som 47-årig i koncentrationslejren Auschwitz. Foruden et indledende afsnit om Polens historie med hovedvægt på det åndelige aspekt, giver bogen et indblik i et helt enestående liv i kærlighed og selvforglemmende tjeneste med forfatterens bud på Maximilian Kolbes budskab til vor tid. Et budskab – om vejen til fred, kærlighed og broder-/søsterskab – der nu får mulighed for at spredes i Skandinavien via denne bog, som er den første på dansk om Maximilian Kolbe.”

På bogens flapper er der følgende uddrag af anmeldelser:

Bente Wolf har begået en lille perle af en bog om en mand, Maximilian Kolbe, som på mange måder ikke var af vor verden, men som alligevel gennem sit virke viste, at verden kan forvandles til et bedre sted at være gennem strømmende og medfølende kærlighed. Netop hengivelsen til Maria, som den altfavnende barmhjertige sjæl er et vigtigt aspekt i forståelsen af balancen mellem det maskuline og det feminine, som verden har så stort behov for.

Birgit Toft, ledelseskonsulent og forfatter, ph.d.

I strømmen af bøger med temaer om at finde lykke, at finde sig selv og at manifestere sine egne ønsker - er det befriende at læse Bente Wolfs bog om en næsten nutidig mystiker, der bygger sit liv på arven fra Frans af Assisi og Jesus om næsten det modsatte: Spiritualitet virkeliggøres ved at glemme sig selv og give sit liv for andre. Da denne mystiker Maximilian Kolbe samtidigt kunne virkeliggøre en balance mellem et rigt indre liv og en vældig aktivitet i det ydre, kan han bedre end sin mere kendte ordensbroder fra samme periode, Padre Pio, være et eksempel for andre i en tid, hvor vi er ved at formulere nye spirituelle idealer i retning af, at himlen skal manifesteres på jorden. Medens Padre Pio allerede er kendt i Skandinavien pga. sine utallige mirakuløse helbredelser, er det først nu med Bente Wolfs bog, at Maximilian Kolbe får mulighed for at blive kendt på det danske sprog.

Asger Lorentsen, forfatter og cand.mag. i kristendomskundskab og historie

Bogen, som er på 144 sider og koster kr. 199, kan købes på Lemuel Books’ hjemmeside,  dette link: https://www.lemuelbooks.dk/vare/maximilian-kolbe ligesom den naturligvis kan købes i boghandelen. Den kan også lånes på biblioteket.

Boganmeldelser og lektørudtalelse:

Danmark:
Asger Lorentsen: Klik her ...
Birgit Toft: Klik her ...
Kristeligt Dagblad: Klik her ...
Lektørudtalelse: Klik her ...
 
Norge:
Margaret H. Espeseth: Klik her ...
Helge Hognestad: Klik her ...
Birgitte Lange: Klik her ... 

Dansk bog med Pater Mizzis foredrag

Max Mizzi dansk bogAssisi, august 2012

"Gud elsker dig. Ikke fordi du er god, men fordi Han er"
Foredrag af Pater Maximilian Mizzi OFM Conv. Assisi 2004-2007.

Nu er vi efter flere års arbejde ved vejs ende med en dansk bogudgivelse af de 21 foredrag og interviews, som Pater Max Mizzi gav til Bente Wolf og til skandinaviske grupper i årene 2004-2007. Det er naturligvis en stor glæde for  de af os i Assisi Mission, der i hundreder af timer har arbejdet med at optage, nedskrive, oversætte og redigere manuskriptet, at vi nu kan annoncere en udgivelse på 203sider af en pdf-fil, der let kan læses – enten på skærmen eller i udprintet form.

Vi, der har arbejdet med manuskriptet, har oplevet det meget inspirerende – som om Pater Mizzi igen talte til os i de smukke strømme af favnende, medfølende kærlighed, som han virkede i, og som han i sin store sjælsbevidsthed stadigvæk virker i. Vi tror, at alle læsere vil opleve, at under læsningen kommer hans sjælsbevidsthed til stede med sit smukke nærvær.

I introduktionen til foredragene har Bente Wolf bl.a. skrevet:

Gennem vores 6 års tætte samarbejde og venskab havde Pater Mizzi og jeg den store glæde og privilegium at møde utallige grupper, som kom til Assisi fra alle verdenshjørner og fra forskellige kristne kirker og næsten alle øvrige verdensreligioner og kulturer. Jeg deltog således i talrige møder og lyttede til de foredrag, som Pater Mizzi gav til grupperne. Med stor glæde og taknemmelighed erfarede jeg, hvordan mødedeltagerne blev dybt berørte af Pater Mizzis lære i fodsporene på Frans og den favnende kærlighed fra Jesus, som Pater Mizzi var så dybt et instrument for. I disse år oplevede jeg, at Pater Mizzis enkle og ydmyge lære, der kom fra hjertet, syntes at være endnu dybere og bevægende end en intellektuel og mere kompliceret lære. Atter og atter hørte jeg Pater Mizzi gentage budskabet om kærlighed, medfølelse og barmhjertighed som det eneste, der har betydning. Han opmuntrede altid mennesker til at være instrument for fred og kærlighed, idet han insisterede på, at vi alle var kaldede af Gud til at gøre noget godt for menneskeheden og jorden. Jeg oplevede, hvordan hans budskab bevægede hjertet hos alle mennesker, og hvordan de følte sig opmuntrede, støttede og i mange tilfælde forvandlede af det.

Blandt de mange budskaber om Guds kærlighed, som flyder til alle, der åbner deres hjerte, sagde Pater Mizzi ofte: “Gud elsker dig. Ikke fordi du er god, men fordi Han er det”.

Gennem arbejdet med foredragene har jeg meget stærkt følt nærværet og velsignelsen fra Pater Mizzis sjæl, og jeg har haft den samme dybe erfaring af at blive favnet af Jesu medfølende kærlighed, som jeg havde det, mens Pater Mizzi stadigvæk var blandt os i sit fysiske legeme. Sommetider har tårerne løbet mig ned af kinderne, og ofte har jeg smilet og leet under arbejdet.

Jeg følte det også som om, at Guds favnende, medfølende og også glædesfyldte kærlighed blev ”indbygget” i manuskriptet, mens jeg arbejdede med det – som en hjælp til læserne til at åbne sig for den velsignelse fra Jesus, som Pater Mizzis sjæl stadigvæk synes at udstrømme med fornyet dybde og intensitet, nu hvor den er blevet frigjort fra et træt og smertende fysisk legeme.

Det er mit håb, at du – ved at læse de følgende sider – vil føle dig beriget og opmuntret til at gå i fodsporene på Pater Maximilian Mizzi OFM Conv. ved at være et instrument for fred og kærlighed.

Emnerne for foredragene og interviewene er:
Barndom og ungdom
Novicemaster i Rivotorto
Missionen i Assisi
Økumenisk og interreligiøs dialog
Dialog med Japan og Indien
Dialog med Islam
Anekdote om Mother Teresa
Pilgrimsvandringer i ”the Spirit of Assisi”
Spirituel vejledning
Kristi lidelseshistorie
Helligånden
Mysticisme
Franciskansk spiritualitet
Medfølelse og kærlighed
Forholdet mellem Frans og Klara
Maria, Guds moder
Rosenkransen
Bøn
Fred
Stilhed
Kontemplative nonner

Kontakt Assisi Mission på e-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., hvis du er interesseret i denne bog.

Boganmeldelser:

Norge:
Margaret H. Espeseth: Klik her ... 
 

Engelsk bog med Pater Mizzis foredrag

Max Mizzi engelsk bog Assisi, marts 2013

"Exploring the Spirit of Assisi"
Foredrag af Pater Maximilian Mizzi OFM Conv. Assisi 2004-2007.
Forlag: Reliġjon u Ħajja of the Franciscan Minor Conventuals in Malta
351 sider med 32 sider indlæg med fotos, hardback. Pris euro 22.

Forlaget skriver om bogen:

Fr Maximilian Mizzi 1930-2008, a Maltese Franciscan Conventual, lived for 49 years in Assisi and as from 1960, before the Second Vatican Council, he began work on the ecumenical field with his contacts, conferences and meetings with the other Christian Churches. He also was engaged deeply in inter-religious dialogue with a very good relationship with leaders of the other religions of the world. He travelled all over the world to spread the Spirit of Assisi. In this book which is mainly talks that he delivered to Scandinavian groups between 2004-2007, we hear Fr Mizzi speaking of his childhood, his engagements and duties in the Order and his work in the fields of ecumenism and inter-religious dialogue. He then also speaks with great simplicity about various aspects of the Christian life - Prayer, Silence, Peace, Mysticism, etc. A great book of a great human saintly figure of our times!

Bogen kan købes online på dette link ....https://emmausmalta.com/shop/dialogue/9789995730215

Den kan også købes i de religiøse boglader Emmaus i Birkirkara (CAK konferencecenter) og i Slima, Malta, ligesom den også kan købes i bogladen hos Sacro Convento i Assisi.

Denne engelske bog "Exploring the Spirit of Assisi"  samt den italienske “Un francescano sulle strade del mondo. Massimiliano Mizzi, Profeta del dialogo ecumenico e interreligioso" blev lanceret under smukke festligheder på Malta og i Assisi i marts måned 2013. Om disse festligheder og nærmere beskrivelse af bøgerne er der publiceret et Assisi-Nyt, klik her ...

 

Tilmeld nyhedsbrev

Assisi Mission på Facebook

Facebook