Skip to main content

Øvrige aktiviteter i Assisi

Økumenisk og interreligiøs dialog
Pater Mizzi deltog lige indtil sin overgang i marts 2008 i en lang række internationale møder, kongresser og interreligiøse fejringer i Assisi og i Italien, hvor han som oftest var medlem af panelet af talere og med-initiativtager til det projekt, som søgtes fremmet. Bente Wolf assisterede Pater Mizzi i denne mission i årene 2001 til 2008. De vigtigste af disse aktiviteter er beskrevet i ASSISI-NYT fra 2004 til 2008, ligesom nyhedsbrevene indeholder mange beskrivelser af og historier fra Pater Mizzis pionermission siden dens start i 1960 (se under "Nyhedsbreve").

Bente Wolf giver fortsat støtte til Sacro Convento og CEFID (Det Internationale Franciskanske Center for Dialog) i Ordenens bestræbelser på at fremme den menneskelige families enhed via økumenisk og interreligiøs dialog. Hun arbejder sammen med flere brødre, især Ordenens leder af den interreligiøse mission og CEFID, Pare Silvestro Bejan OFM Conv. 
 
Bente Wolf arbejder også sammen med franciskanerbrødre på Malta, i Polen og med søstre og brødre i USA.

Grupper af pilgrimme
Herudover møder Bente Wolf andre grupper af pilgrimme i Assisi end dem, der modtages på ASSISI MISSION's kursus- og retræteophold af 1 uges varighed eller mere (se under "Kurser og retræter").

Grupperne kommer fra flere lande rundt om på Jorden og fra forskellige religioner og traditioner med det fælles ønske at fordybe sig i Assisi, Frans og Klara.

Møderne med disse grupper finder sted i Sacro Convento (moderklosteret ved Frans' grav), på CEFID eller på klostrene, hvor grupperne bor.

Indholdet på sådanne møder med grupper er bl.a.:
  • Meditationer og bønner med overgivelse til "the Spirit of Assisi".
  • Foredrag med emner som Frans, Klara, Franciskanerordenen, Assisis mission, den økumeniske og interreligiøse dialogmission, Den Katolske Kirke, spiritualitet, Franciskansk mysticisme, overgivelse til Gud via bøn og meditation, fred, etc.
Anden bistand i Assisi
I mindre omfang og når tiden tillader det, hjælper Bente Wolf også individuelle pilgrimme, som er medlemmer af ASSISI MISSION, og grupper med bookning af overnatning, introduktionsmøde med praktiske oplysninger om Assisi, m.v.

Kontakt Bente Wolf, hvis du gerne vil høre om disse muligheder for møder med grupper og anden bistand.

ØVRIGE AKTIVITETER I ANDRE LANDE
Fra 1967 til 2008 gennemførte Pater Mizzi utallige rejser til økumeniske og interreligiøse møder og konferencer i mange lande på alle kontinenter, bl.a. Indien, Japan, Nepal, Singapore, Filippinerne, Australien, Afrika, Mellemøsten, Nord- og Sydamerika, Rusland samt næsten alle lande i Vest- og Østeuropa.

I årene 2004-2007 gæstede Pater Mizzi og Bente Wolf Danmark og Norge med spirituelle kursusretræter med messer, meditationer, healinger og foredrag om Assisi, Frans, Klara, Franciskanerordenen, den økumeniske og interreligiøse dialogmission, Assisis mission, overgivelse til Kristus og Maria, kristen mysticisme, m.v. Endvidere var de på besøg i kirker med Pater Mizzis foredrag og økumeniske andagter.

I disse år afholdt Bente Wolf også alene spirituelle kurser i Danmark og Norge, og denne aktivitet tilbydes fortsat.

Kontakt Bente Wolf, hvis du gerne vil høre om mulighederne, og evt. stå for og formidle et sådant arrangement på kommende rejser hvis muligt.

Tilmeld nyhedsbrev

Assisi Mission på Facebook

Facebook